จำกันได้ไหมคราบมีขายบอกด้วยนะพี่

คลาสสิกอยู่ที่ใจ ไม่ใช่กระแสนิยม
ชมรมรถเก่านครลำดวน ศรีสะเกษ