--------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มสองล้อบุรีรัมย์ขอแสดงความขอบคุณทุกท่านทุกกลุ่ มที่ให้เกียรติมาร่วมงานการกุศลที่โรงเรียนไพรวัลย์น ้อยที่ผ่านมาทางเรารู้สึกทราบซึ้งในน้ำใจชองท่านและใ นโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จึงขอขอบคุณและอวยพ รให้ทุกท่านทุกกลุ่มจงประสบแต่ความสำเร็จในหน้าที่กา รงานมีความสุขตลอดปีนี้และปีหน้าคิดสิ่งใดขอให้สมปรา ถนาเงินทองใหลมาเทมาสิ่งใดที่ท่านเพื่อการกุศลขอให้ก ลับคืนสู่ท่านร้อยเท่าพันเท่าขอแสดงความขอบคุณอย่างส ุดซึ้งมา ณ โอกาสนี้ด้วย

เซ็ทเทิ้ลไร-เด้อ Combat rider
C-ZAR Classic Crazy bike classic
Vespa club Big head และชาวสองล้ออิสระ