เรียนสมาชิกกลุ่มCooL_club ทุกท่าน ทางกลุ่มของเราจะนัดประชุมใหญ่ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม
นี้ ขอให้สมาชิกทุกท่านมาประชุมพร้อมกัน ส่วนเรื่องเวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหรือสอบถามจากเบอร์ 04-0848348 .04-0127507 อู๊ด/\2