จะเอารถไปโอน แต่สภาพมันแย่ ๆ สีเก่า ไฟน้าติด ไฟท้ายติด เครื่องติด
เขาจะ ตรวจสภาพให้ผ่านไหม กลัวจัง
รถ อยู่ ตจว แต่เรื่องมันอยู่กทม
ต้องโอนเข้ากทม แล้ว ชื่อ ที่อยู่ ผมอยุ่ตจว จะโอนมาเป็นชื่อผม แต่ที่อยุ่ไม่ใช่ กทมได้ไหม ครับ