อยากได้64แต่ไม่รุเขาดูว่าแท้ไม่กันยังไงช่วยแนะนำที คับเอาแบบตอนนี้เขาปลอมอะไรตรงไหนกันมั้งแล้วจะดูยัง ไงว่าแท้ไม่แท้แล้วราคาที่มีทะเบียนแท้พร้อมโอน แต่งยังไม่แต่ง ควรอยู่ที่เท่าไหร่แล้วถ้าแต่งมีไสตไหนมั่ง ขอขอบคุณนะคับที่ให้ความรู้แล้วจะเข้ามาถามอีกคับ