ขอบคุณพี่อัฐมากนะครับ สำหรับน้ำใจไมตรี และที่สำคัญ กระแช่รสเด็ด em95