ผมบังเอิญไปอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่ง เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่น่าสนใจนะครับ เลยมาเล่าสู่กันฟัง เรื่องมีอยู่ว่า ถ้าเราเติมน้ำมันในช่วงที่อุณหภูมิต่ำ เราจะประหยัดน้ำมันได้ครับ เนื่องจากธรรมชาติของสสารที่จะหดตัวในอุณหภูมิต่ำและ ขยายตัวในอุณหภูมิสูง และปั๊มน้ำมันก็ขายน้ำมันตามปริมาตรนะครับ เรื่องนี้ผ่านการทดลองและคำนวณผลที่ได้แล้ว โดยทดลองเติมน้ำมัน ในช่งนที่อุณภูมิต่ำมากประมาณ15-20 องศา เมื่อเวลาผ่านไปในถังน้ำมันเดิม อุณหภูมิประมาณ 30-35 องศา จะได้น้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ0.6-0.7 ลิตรนะครับ เป็นหลักการขยายตัวของสสาร แต่ในชีวิตจริงอุณหภูมิจะคงลดถึง15 องศาได้ยากดังนั้น เราคงไม่ได้น้ำมันเพิ่มถึง0.7 ลิตร แต่ก็จะประหยัดได้หย่างน้อย ครั้งละ 20 บาท อาจดูน้อย แต่ถ้าเราลดค่าน้ำมันได้ครั้งละ20 บาททุกครั้งที่เติมก็คงดีนะครับ เพราะฉะนั้น ช่วงเวลาแนะนำคือ เช้าตรู่สำหรับผู้ที่ต้องออกทำงานแต่เช้า และดึกๆหน่อยสำหรับผู้ที่นอนดึกนะครับ..