ผมขอค้านครับ เนื่องจ่กหลักฐานไม่มีสำหรับการให้การนี้ แต่ถ้าเป็นเรื่องสาวๆ ผมขอยอมรับผิดครับ อิอิ