ผนชื่อนายตี๋มีจักรยานโบราณอยู่ครับปั่นรวมกับ พี่ๆ แถวตลาดบางบัทอง จในนทบุรี ผมอยากจะเชิญชวนผู้ที่มีความรักในจักรยานโบราณมารวมพ ูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆกัน ใครที่รักในการปั่นจักรยานโบราณแถวบางบัวทอง-บางใหญ่ หรือที่อยู่ใกล้ๆ ก็ช่วยโพสบอกมานะครับผมจะได้นัดพบกันอีกที เพื่อให้ทุกคนได้มาเจอกันโดยพร้อมหน้าครับ