พอดีอยากเก็บไว้ศึกษาครับอยากได้เบอร์ติอต่อพี่ด้วยค รับ...................ขอบคุณร่วงหน้าครับ