ออกจากกาญวันจันทร์คับเลยไม่ได้แวะไปหาโทษที่คับ
แล้วเจอกันนะคับแล้วอามร์ที่ได้ไปติดด้วยนะคับ
thaza555.hi5.com
hi5ผมคับวันนั้นไม่ได้ให้ไว้
เอาไว้คุยกัน/\2