มีใครไปไหมเอ่ย
ขับรถไปก้อได้
จะได้ติดรถไปด้วย
555

http://www.thaiscooter.com/forums/sh...d.php?t=192291 รายละเอียด