ถ้าเรามีคนที่เรารักอยู่ใกล้ๆ
จงทำให้ทุกวัน
เป็นวันที่มีความหมายที่สุด
อย่ารอให้เกิดการสูญเสียก่อน
แล้วจึงกลับมาแก้ไข
เพราะบางทีมันอาจจะไม่มี
ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับเราก็ได้
เพราะสิ่งที่เราจดจำนั้น
ไม่ใช่ภาพที่เห็น
แต่เป็นสิ่งที่อยู่ข้างๆต่างหาก(ความรู้สึก)em89