ผมใช่แลม3 tv175 อยู่งะคับ ตอนนี้ใส่คาบู เอ็นโปร งะคับ แล้วควรใช่นงหนู เบอร์ ไรดีหลอคับ ถึงจะพอดี