พี่คับถ้าผมซื้อ พวก Cg Cb 125 ซึ่งไฟกับไมล์มันแยกกันมา ผมเอาไฟของพวก C92 C200 Cd125 ที่ไฟกับไมล์ มันรวมกัน มาใส่แทนได้หรือเปล่าครับ