หวาดดีครับผมงานผีตาโขนออกทริปวันไหนหรอครับผมพึ่งตั ้งชมรมขึ้นมาใหม่ผมครับผมมีรูปชมรมผมมาให้เพื่อนดูด้ วยครับผมฝากเนื้อฝากตัวดวยนะครับ