อะไหล่ส่วนใหญ่ก็ได้จากพวกพี่ๆเพื่อนๆน้องๆใน-นอกวงการจักรยานของเรานี่และครับบ้างครั้งก็อาจจะโชค ดีบางครั้งยากจะได้ใจจะขาดก็หาไม่เจอ รถสวยๆที่ลงให้ชมหลายคันได้มาจากพี่ไก่(เพชรบุรี)เป็ น
ส่วนใหญ่เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้ว