ทำใหม่หมด
-ดุมชุม
-ดิสหน้า
-เครื่องดรีม
-สีน้ำเงิน
-บังลมขาว
-บังโคนขาว