VINTAGEBIKETHAILAND
ขอบอบคุณเพื่อนๆๆชาวคลาสสิค
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และขอบอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง.

VINTAGEBIKETHAILAND
***สารขอบคุณจาก ท่านประธาน วินเทจไบค์ไทยแลนด์ ครับem90