รถผมสปริ้น ดุมล้อแบบล้อ10 แต่แปลงเปนล้อ8 ถ้าไส่ฝาครอบล้อ8 ต้องทำยังไง เพราะดู64ของเพื่อนล้อมันน็อตตรงกลางไกล้กัน ของผมล้อเปน8 แล้วแต่มีดุมล้ออยู่ จะไส่ยังไง ไส่ฝา8ได้ใหม