สวัสดีครับ
พวกเราชาว PONGPANA RIDER CLUB
เพิ่งมีบอร์ดเป็นของตัวเองได้ไม่นาน
มานี้ครับ จึงเข้ามาสวัสดีทักทาย มีโอกาส
คงได้พบปะสังสรรค์กันน่ะครับ
สวัสดีครับ
http://www.thaiscooter.com/forums/fo...play.php?f=119