ผมอยู่กลุ่มรถเก่าอิสระที่สุพรรณบุรีคับ เมื่อก่อนปู่ผมใช้ Mz ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหน แต่ตอนที่ปู่ซื้อมาเขาแถมจักรเย็บผ้าให้ตอนนี้ยังอยู ่ดีสภาพดีมากๆ ตีตรา Mz ทั้งตัวเลย เดียวว่างๆผมเอารูปมาให้คับ (ชมรมผมอยู่ที่สามชุกนะคับ หากพวกพี่ๆจะมาเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุกเรายินดีต้อนรั บคับ 0811486237 คับ) ขอบคุณคับ หรือ www.rmutsbmcclub.th.gs