อยากทราบความแตกต่างระหว่าง เครื่อง
sprintV
sprint125
cosa
px
64
ไม่ทราบ ว่าจะหาข้อมูลได้จากเวบไหน
และรถที่เครื่อง cosa แต่ body 64 นี่ต้องแจ้ง เปลี่ยน อารายหรือป่าว
และราคากลางของเครื่องแต่ละรุ่นที่ข้างต้น
tHx Q::