หวัดดีครับชาวก้ำกึ่งผมต้นบัวขาวครับเคยอยู่กาญแต่ย้ ายมาอยู่กาฬสินธุ์นานแล้วงานผีตาโขนวิ่งปล่าวครับถ้า วิ่งแล้วเจอกันครับ