ผมตูนคชเสนีย์177 นาเฉลียงเพชรบูรณ์
ABCD0002.jpg


อยากทราบว่าท่านชาวโพนางดำจะมาผีตาโขนกันไหมครับ

และพี่น้องชาวห้วยกรดคลาสสิกด้วยครับ

ถ้าท่านมากรุณา Tell หาหน่อยนะ

จากชมรมรถโบราณคชเสนีย์177 นาเฉลียง
เพชรบูรณ์ครับผม