คือว่าชิ้นส่วนเก่า ๆ ที่มีสนิมขึ้นนี่ พี่ ๆ ทำไงกันครับ อยากหัดขัดเอง ไม่รู้ทำไงดี หรือลงสีใหม่กัน แล้วถ้าชิ้นส่วนที่มีสีอยู่แล้วเริ่มมีสนิมนี่ควรทำไ งครับ