คืองี้จ๊ะพี่บี เจ๊แป้งแห่งRMC เข้าบอร์ดมะได้อ่ะ ซึ่งเหตุการณ์นี้นู๋ก็เคยเปง อยากให้พี่บีช่วยชี้แนะ ทีจิ เพราะ อีกหลายคนก็ประสบปัหาอย่างี้นะ จ๊ะ