em95รถของกลุ่มพวกเราหาย
ของความช่วยเหลือจาก
พี่น้องสองคลาสสิก ช่วยดูให้พวกเราด้วยนะคับ
รถ C70 สีนำตาล เครื่องดีม ขอบคุณคับ