เปิดเก๊ะข้างได้แต่กุนแจสวิทหาย ไปร้านก็ไกลแล้วช่างกุนแจบอกให้ถอดเบ้าออกมา