วิธีติดตั้ง โปรแกรมความรัก

http://www.rcthai.net/forum/showthread.php?t=187908