วันที่พฤหัสที่ 17 ก.ค.นี้ ตรงกับวัน อาสาฬ พอดี ซึ่งหลายคน ว่างๆกันหมดซะส่วนใหญ่ จึงลงความเห็นไปขี่รถเที่ยวกัน ที่สัต**บกัน ไปเช้าเย็นกลับกัน ขี่กินลมชมวิวอันสวยงาม และ จะมีเพื่อนๆกลุ่มชาวพัทยาร่วมเดินทางกันด้วยเหมือนเด ิม งานนี้ใครว่างๆไปกันห้ามพลาด