จะเอาไปแต่งแต่ไมรู้จะเอาแบบไหนดี อย่างมีตัวอย่างดูว่าแบบไหนสวยกว่ากันครับ/\3