....หลังเสร็จจากงานบวช....เก่ง..ใครไปอัมพวา..บ้าง. ...ts23