ต้องการเครื่อง เวฟ 100 / 110 ก้อได้ครับ


ขอมี ทะเบียนนะครับ ถ้าอยุ่ใกล้เคียง ไปเอาเองได้ครับ

ผมอยุ่ระยอง ขอมี ชุดไฟด้วยนะครับ คาร์บูไม่ต้องก้อได้ครับ