กลุ่มนนี้มันแป็นอะไรกันไปหมด คุณมาขับขี่กันเพราะอะไรกัน
ต้องการเพื่อน หรือสิ่งอื่นใดช่วยบอกมากันที่ พวกคุณอยากให้มันกลายเป็นเหมือนเดิมหรือไง
ความรับผิดชอบไปไหนกันหมด
คิดกันให้ดิดืนะเพือน หรือจะให้เรียกว่าสมาชิกกันดี