มีคนบอกว่าทริปหน้าอยู่ที่หนองบัวลำภูเท็จจริงยังไง มีงานอยู่ที่ไหนมั่งคับ ใครทราบมั่งคับ วันไหน ที่ไหน บอกทีคับคอนสารบูรพา classic club