สองล้อรัตนะวาปีขอเชิญชวนชาวสองล้อทุกท่านงดเหล้าเข้ าพรรษาทำความดีถวายพ่อหลวง