ธงชาติไทยไกวกวัดสะบัดพลิ้ว
แลริ้วริ้วสลับงามเป็นสามสี
ผ้าผืนน้อยบางเบาเพียงเท่านี้
แต่เป็นที่รวมชีวิตและจิตใจ

ไทยรุ่นเยาว์ยืนเรียบระเบียบแถว
ดวงตาแน่วเพ่งตรงธงไสว
ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
ฟังคราใดเลือดซ่านแล่นพล่านทรวง

ผืนแผ่นดินถิ่นนี้ที่พำนัก
เราแสนรักและแสนจะแหนหวง
ประเทศไทยไทยต้องครองทั้งปวง
ชีพไม่ร่วงใครอย่าล้ำมาย่ำยี


เธอร้องเพลงชาติไทยมั่นใจเหลือ
พลีชีพเพื่อชาติที่รักเป็นศักดิ์ศรี
เพลงกระหึ่มก้องหล้าก้องธาตรี
แม้นไพรีได้ฟังยังถอนใจ

แต่สิ่งหนึ่งที่ไทยร้าวใจเหลือ
ที่เลือดเนื้อเป็นหนอนคอยบ่อนไส้
บ้างหากินบนน้ำตาประชาไทย
บ้างฝักใฝ่ลัทธิชั่วน่ากลัวเกรง

ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง
แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง
ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง
จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง