ขอเรียนเชิญพื่อนๆชมรมรถอนุรักษ์รถโบราณทั่วประเทศ
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2549
เนื่อง ณ โอกาสนี้ Erawan Classic Cycle Car ได้มีจุดประสงค์ที่ต้องการ เชิญชวนเพื่อนๆชมรมรถโบราณทุกชมรมเข้าร่วมในงาน ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ของ อ.เอราวัณ ชมขบวนแห่ของแต่ละหมู่บ้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ จังหวัดเลย และเข้าร่วมขบวนแห่ของรถโบราณ ซึ่งอยากให้ทุกชมรมได้มีส่วนในการร่วมขบวนแห่เพื่อสื บสานประเพณีของภาคอีสาน พวกเราชาวชมรมอนุรักษ์รถโบราณเอราวัณ ( Erawan Classic Cycle Car ) ยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับชมรมอนุรักษ์รถโบราณทุกช มรม ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ สอบถามรายละเอียดถได้ที่เบอร์ 05-0070633 เดียร์ 06-0897891 ยุทธ
17 มิ.ย 49 08.00น. เล่นเกมส์ให้ทุกชมรมรู้รักสามัคคี
10.00น. ลงทะเบียนสำหรับผู้มาถึงก่อน
11.00น. ทุกคนเตรียมตัว แล้วไปจุดที่ตั้งขบวน
12.00น. นำหน้าขบวนแห่ใส่หมวกกันน็อคทุกท่าน
( อยากให้มาร่วมขบวนแห่ให้มากที่สุด )
13.00น. ให้ทุกคนชมขบวนแห่ตามอัธยาศัย
18.00น. ทุกชมรมเริ่มเข้างาน
- ไหว้พระอินทร์แปลงที่หน้า ร.ร ผาอินทร์แปลง
- ลงทะเบียน
19.00น. รับประทานอาหารค่ำ ( มีอาหาร-เครื่องดื่ม จำหน่าย ตลอดคืน )
20.00น. ประธานกล่าวเปิดงาน โดยท่าน ส.จ. สุรสิทธิ์ คันนู
20.20น. มีวงดนตรีสุดมันส์เอาใจชาว C ทุกคน
24.00น. ปิดงาน
18 มิ.ย 49 00.00น. มีเพลงฟังตลอดคืน
07.00น. รับประทานอาหารเช้า
หมายเหตุ - 17 มิ.ย 49 วันแห่ขบวน 18 – 19 มิ.ย 49 วันจุดบั้งไฟ
- ร่วมด้วยช่วยกันในงานนี้คนละ 50 บาท ครับ
- สถานที่จัดงาน ร.ร ผาอินทร์แปลง ( ดูตามแผนที่ด้านหลัง )
( ศรายุทธ ศรีศุภร )
ประธานชมรม