วันที่9-10สิงหา2551 มีงานที่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ครับ

เป็นงานเล็กๆครับ ของกลุ่มc-byกระสัง

เดี๋ยวรายละเอียดแจ้งทราบอีกครับ