มีทิฟทีไหน บอกผมที่นะคับ แลกขอ ลายละเอียด ด้วยนะคับ ผมmcล้อเหล้ก คับ