ขอที่อยู่ กทม. นะคับโพสรูปไว้ที่ lnw_rtena@hotmail.comโทร089-1199497