พี่ๆชาวหาดใหญ่ขา....
ไปเทียวกันมา..กลับมาแล้วก็รีบลงรูปให้น้องได้เชยชมเ ร็วๆนะคะ

คิดซะว่าสงสารน้องไม่ได้ไปอ่าพี่.....