ขอเชิญชาวคลาสสิกเข้าร่วมกิจกรรม
ทริปนี้เพื่อน้องให้แม่
ในโครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 9 – 10 สิงหาคม 2551
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งจัง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมในวันงาน

1. จัดประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็ก และเยาวชน
2. บริจาคสิ่งของทั้งใหม่และที่ใช้แล้ว เช่นอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา
3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยภายในชองปาก ( อมฟลูโอลาย )
4. กิจกรรมเกมกีฬาร่วมกับน้องๆนักเรียนบ้านทุ่งจัง และการแสดงต่าง ๆ
4.1 ดนตรี
4.2 ประกวดนางงามรถโบราณ
4.3 รางวัลทีมมาไกลที่สุด
4.4 รางวัลไม่น่าจะถึงแต่ก็ถึง


ค่าลงทะเบียน คนละ 300 บาท รับเสื้อ + สติ๊กเกอร์ + อาหาร ( อิสลามทานได้ )
( ติดต่อคุณ โด่ง 081-4794033 คุณป๊อป 085-0801447 คุณบอล 085-8837252 และคุณหมู 0872853481 )