////อยู่ อำเภอไรคับ ถ้าไม่รีบเจอกัน/\2//////up///up