ขอขอบคุณร่วงหน้า ว่าจะเอา หัวรถพวกไฟพวกฝาไป ชุบ
ราคามันประมาณเท่าไหรครับและ ร้านที่รับทำอยู๋แถวไหน