คือผมเห็นหมูบางคันเลขเครื่องเป็นเลข 9 หัวตรง บางคันก็เป็นเลข 9 หัวงอ ตกลงมันมีทั้งสองอย่างเลยหรอครับ เพราะดูแล้วไม่น่าจะใช่เลขที่ตอกขึ้นใหม่เพราะไข่ปลา ยังดูชัดเจนอยู่ดีเลย อีกอย่างเห็นมาหลายคันแล้วครับ งง