ตอนงานพยัคคนที่ชื่อกิ่งใพ่ใด้เอาเสื้ออร์มของกลุ่มค ุนมาใช่ใหมครับ

คือผมใด้ให้มันออกจากกลุ่มแล้วงับ

ถ้ายังใงติดต่อกลับด้วยนะงับ 0873306159 หนุ่ยดำจัง

และขอโทษด้วยนะงับ