สวัสดีเพื่อนๆชาวคลาสสิค ผมเป็นสมาชิกลำดับที่ 302
ของชมรมอนุรักษ์รถจักรยานยนต์โบราณไทย ภายใต้ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมป์
ซึ่งมี นายไกรสร เสวตสมบรูณ์เป็นประธาน
โดยมี นาวาอาศเอกวีรยุทธ ดิษยะศริน เป็นประธานกิติมศักดิ์
-เพื่อนๆคงจะพอทราบข่าวเกี่ยวกับงานVintagebikethaila ndparty 2008 ที่เรือนพักริมน้ำ จ.นครนายก กันมาบ้างแล้ว
คราวนี้ผมจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับชมรมฯและการเป็นส มาชิกชมรมฯให้เพื่อนๆทราบกัน ส่วนใหญ่ในความคิดของเพื่อนๆจะรู้หรือคิดว่าในชมรมอน ุรักษ์นี้จะมีแต่รถใหญ่ๆเช่นฮาเล่ย์,อังกฤษ,เยอรมัน แต่ในความเป็นจริงทางชมรม ไม่ได้แบ่งแยกประเภทรถ ไม่ว่าจะขี่รถอะไรก็สามารถมาร่วมเป็นสมาชิกกับทางชมร มฯได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องออกจากกลุ่มหรือชมรมเดิมที่สังกัด อยู่
-โดยชมรมฯจะอาศัยใช้รถโบราณของบรรดาสมาชิกที่มีอยู่ออ กร่วมทำประโยชน์ให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยสมาชิกต้องพร้อมใจกันอย่างมีระเบียบ ไม่เกเร สร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆให้กับส่วนรวม นี่แหละคือวัตถุประสงค์ หลายคนอาจถามว่าสรุปแล้วตกลงว่าจะเป็นยังไง ผมตอบได้เลยว่าถึงเป็นสมาชิกเรายังไงก็ตาม ก็จะวิ่งบนถนนอยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนเดิม แต่ในความคิดผมมองว่า ถ้าเกิดวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ได้ทำไปเรื่อยๆ รักษาระเบียบอย่างนี้ไว้ นานเข้าๆ ผมว่าสังคมก็จะยอมรับในสิ่งที่เป็นปมด้อยตรงนี้(เรื่ องทะเบียน) เพราะเราก็ยังอยู่ภายใต้กฎระเบียบของสังคมอยู่ เพียงแต่ชมรมฯก็จะเยียวยาให้ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เอง
-โดยเพื่อนๆสามารถร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกชมรม และร่วมวิ่งฝ่าฝันอุปสรรคเพื่อวันที่ดีข้างหน้าของสม าชิกรถโบราณไทย ในนาม
ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาจักรยานยนต์โบราณไทย ภายใต้ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูป ถัมป์
รายละเอียดการสมัครสมาชิก และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://vintagebikethailand.com/Member_V02.doc
และจะต้องเตรียมเงินสด 200 บาท รูปถ่าย 1 นิ้ว สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ(พร้อมเซ็นต์กำกับ) หรือในกรณีที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ทางอีเมลข้างล่างนี้ได้เลยครับ
vintagebikethailand@hotmail.com &
vintagebikethailand@yahoo.com
ประธานกิตติมศักดิ์ นาวาอากาศเอก วีรยุทธ ดิษยะศริน
ประธานกิตติมศักดิ์ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
ประธาน นาย ไกรสร เสวตสมบูรณ์
รองประธาน นาย ลือชา ดำเกิงสุนทร
รองประธาน นาย สมชาย เกตุกูล
รองประธาน นาย ธานินทร์ ขอบรูป
รองประธาน นาย เสรี ทรงแสงธรรม
รองประธาน นาย วิชาญ ลงสุวรรณ
รองประธาน (เหรัญญิก) นาย ยุทธนา บุญชื่น
รองประธาน & Webmaster นายนิฐพล พรหมสิทธิ์
คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พล.อ.อ หะริน หงสกุล
พล.ต.อ ไกรสุข สินศุข
พล.อ.ทนันทน์ ศาสนนันท์
พล.อ.ต ทศพล สีร์สุรไกร
พล.อ.ต สัมฤทธิ์ มั่งนิมิตร
พล.ต.ต สมชาย คล่องอักขระ
พล.อ.อ ประพัฒน์ วีณะคุปต์
พล.อ.ท บุญทรง สุภานันท์
พล.ท วินิต ศรฤทธิ์ชิงชัย
พล.อ.ต ปรีชา ศรีวาลัย
พล.อ.อ. วีระวุธ ลวะเปารยะ
ดร.สรรพสิริ วิริยะศิริ
น.ต.พงศ์สาวิตร บุณยินทุ
นาย อำพล สุวรรณจิตร คณะกรรมการ
***ช่วยติดหมุดไว้ให้ด้วยครับ