พี่ครับใคเคยเห็นรูปภาพผู้ชายใส่จุงกะเบนถือที่ประกา ศ โฆษณาโบราณครับอยากเห็นครับ
......ขอขอบคุณด้วยนะครับ